Μενού Κλείσιμο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ετήσιες Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης προγραμμάτων σπουδών του ΕΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20

Σχολή ΠΠΣ /ΜΠΣ* Πρόγραμμα Σπουδών Έκθεση
ΣΕΤ ΜΠΣ Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (ΓΤΠ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΓΤΠ_2019-20
  ΜΠΣ Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΣΦΠ_2019-20
  ΜΠΣ Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΣΠ_2019-20
ΣΑΕ ΠΠΣ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΠ_2019-20
  ΠΠΣ Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΠΟ_2019-20
  ΠΠΣ Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (ΙΣΠ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΙΣΠ_2019-20
  ΜΠΣ Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΚΠ_2019-20
  ΜΠΣ Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΚΕ_2019-20
  ΜΠΣ Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΓΓ_2019-20
  ΜΠΣ Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΓΑΛ_2019-20
  ΜΠΣ Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΓΕΡ_2019-20
  ΜΠΣ Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός (ΟΡΘ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΟΡΘ_ 2019-20
  ΜΠΣ Γλωσσική Εκπαίδευση για Πρόσφυγες και Μετανάστες (LRM) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης LRM_2019-20
ΜΠΣ Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΔΙΣ_2019-20
  ΜΠΣ Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΔΕ_2019-20
  ΜΠΣ Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΔΓΡ_2019-20
  ΜΠΣ Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων
με Προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου (ΕΑΓ)
Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΑΓ_2019-20
ΣΘΕΤ ΠΠΣ Πληροφορική (ΠΛΗ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΛΗ_2019-20
  ΠΠΣ Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΦΥΕ_2019_20
  ΜΠΣ Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική (BNΠ) Joint Degree Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΒΝΠ_2019-20
  ΜΠΣ Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΔΙΑ_2019-20
  ΜΠΣ Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΔΙΠ_2019-20
  ΜΠΣ Διαχείριση Τεχνών Έργων (ΔΧΤ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΔΧΤ_2019-20
  ΜΠΣ Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΜΣΜ_2019-20
  ΜΠΣ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΚΦΕ_2019-20
  ΜΠΣ Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΛΣ_2019-20
  ΜΠΣ Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας (ΚΠΠ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΚΠΠ_2019-20
  ΜΠΣ Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)  Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΣΧ_2019-20
ΜΠΣ Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων (ΠΣΠ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΣΠ_2019-20
ΜΠΣ Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής (ΠΣΕ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΣΕ_2019-20
  ΜΠΣ Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (ΠΣΦ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΣΦ_2019-20
  ΜΠΣ Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΣΜΑ_2019-20
  ΜΠΣ Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (ΣΔΥ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΣΔΥ_2020-21
  ΜΠΣ Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση (ΧΒΑ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΧΒΑ_2019-2020
ΣΚΕ ΠΠΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΔΕΟ_2019-20
  ΠΠΣ Δημόσια Διοίκηση (ΔΗΔ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΔΗΔ_2019-20
  ΠΠΣ Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΔΙΤ_2019-20
  ΜΠΣ Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΔΜΥ_2019-20
  ΜΠΣ Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΔΠΜ_2019-20
  ΜΠΣ Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΔΤΕ_2019-20
  ΜΠΣ Τραπεζική (ΤΡΑ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΡΑ_2019-20
  ΜΠΣ Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΣΚ_2019-20
  ΜΠΣ Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΣΔΣ_2019-20
  ΜΠΣ Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης KAO_2019-20
  ΜΠΣ Εγκληματολογικές και Ποινικές Προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΕΔ_2019-20
  ΜΠΣ Master in Business Administration (MBA) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης_ΜΒΑ_2019-20
  ΜΠΣ Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΔΕΑ_2019-2020
  ΜΠΣ Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων (ΓΧΝ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΓΧΝ_2019-20
  ΜΠΣ Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (ΤΛΧ) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΛΧ_2019-20

* Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) /Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ)

Τελευταία ενημέρωση: 1/10/21

Μετάβαση στο περιεχόμενο