Μενού Κλείσιμο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΠΣ ΕΑΠ

Πιστοποίηση ΠΠΣ

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ανταποκρινόμενο σε προσκλήσεις της ΕΘΑΑΕ, έχει υποβάλει αιτήσεις Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών (ΠΠΣ): ΔΕΟ, ΦΥΕ, ΠΛΗ, ΕΛΠ, ΕΠΟ, ΙΣΠ, ΔΗΔ & ΔΙΤ. Η διαδικασία πιστοποίησης για τα ΠΠΣ: ΔΕΟ, ΦΥΕ, ΠΛΗ, ΕΛΠ, ΕΠΟ & ΙΣΠ ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2021 και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριου του 2022.

Μέχρι σήμερα η διαδικασία πιστοποίησης ολοκληρώθηκε για τα ακόλουθα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ)

Διενέργεια Πιστοποίησης

Απόφαση, Έκθεση* & Διάρκεια Πιστοποίησης

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ)

Πληροφορίες

1-6 Φεβρουαρίου 2021

Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ)

Πληροφορίες

8-13 Μαρτίου 2021

Πληροφορική (ΠΛΗ)

Πληροφορίες

12-17 Απριλίου 2021

Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ)

Πληροφορίες

10-15 Μαΐου 2021

Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ)

Πληροφορίες

17-22 Μαΐου 2021

Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (ΙΣΠ)

Πληροφορίες

6-11 Ιουνίου 2022

*Οι εκθέσεις πιστοποίησης είναι στα Αγγλικά.

Τελευταία ενημέρωση: 16/05/2023

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ)

Διενέργεια ΠιστοποίησηςΑπόφαση, Έκθεση* & Διάρκεια Πιστοποίησης

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ)

ethaae Pistopoiimeno Programma Spoudon

1-6 Φεβρουαρίου 2021

Απόφαση Πιστοποίησης και Έκθεση Πιστοποίησης

24-03-21 έως 23-03-2025

Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ)

ethaae Pistopoiimeno Programma Spoudon

8-13 Μαρτίου 2021

Απόφαση Πιστοποίησης και Έκθεση Πιστοποίησης

16-09-21 έως 15-09-25

Πληροφορική (ΠΛΗ)

ethaae Pistopoiimeno Programma Spoudon

12-17 Απριλίου 2021Απόφαση Πιστοποίησης και Έκθεση Πιστοποίησης
13-07-21 έως 12-07-25

Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ)

ethaae Pistopoiimeno Programma Spoudon

10-15 Μαΐου 2021Απόφαση Πιστοποίησης και Έκθεση Πιστοποίησης
21-07-21 έως 20-07-25

Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ)

ethaae Pistopoiimeno Programma Spoudon

17-22 Μαΐου 2021

Απόφαση Πιστοποίησης και Έκθεση Πιστοποίησης

16-09-21 έως 15-09-25

Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (ΙΣΠ)

ethaae Pistopoiimeno Programma Spoudon

6-11 Ιουνίου 2022

        Απόφαση Πιστοποίησης και
             Έκθεση Πιστοποίησης

             16-12-22 έως 15-12-27

*Οι εκθέσεις πιστοποίησης είναι στα Αγγλικά.

Τελευταία ενημέρωση: 10/03/2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο