Μενού Κλείσιμο

Πακέτα εργασίας έργου

Πακέτο Εργασίας 1: Εκπαίδευση Ομάδων του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΑΠ σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας και τους τρόπους εφαρμογής της
Ομάδες Εκπαιδευομένων
Θέματα Εκπαίδευσης Ομάδα 1
Θέματα Εκπαίδευσης Ομάδα 2
Θέματα Εκπαίδευσης Ομάδα 3
Θέματα Εκπαίδευσης Ομάδα 4
Εγχειρίδιο Ποιότητας ΕΣΔΠ
Ερωτήσεις Κατανόησης Ομάδας 1
Ερωτήσεις Κατανόησης Ομάδας 2
Ερωτήσεις Κατανόησης Ομάδας 3
Ερωτήσεις Κατανόησης Ομάδας 4
Απαντήσεις Ερωτήσεων Κατανόησης Ομάδας 1
Απαντήσεις Ερωτήσεων Κατανόησης Ομάδας 2
Απαντήσεις Ερωτήσεων Κατανόησης Ομάδας 3
Απαντήσεις Ερωτήσεων Κατανόησης Ομάδας 4
Πακέτο Εργασίας 2: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και λειτουργία Εσωτερικού Συστήματος Συλλογής Δεδομένων Ποιότητας και ψηφιακού εργαλείου διασύνδεσης ΜΟΔΙΠ με ΕΘΑΑΕ
Πακέτο Εργασίας 3: Δημιουργία νέων τυποποιημένων εγγράφων και επικαιροποίηση υπαρχόντων για το ΕΣΔΠ και δημιουργία νέων εσωτερικών θεσμών και ροών εργασιών
Εγχειρίδιο Ποιότητας

Για να δείτε το Εγχειρίδιο Ποιότητας πατήστε εδώ.

Πακέτο Εργασίας 4: Διοικητική και τεχνική Υποστήριξη έργου
Πακέτο Εργασίας 5: Σχεδιασμός, παρακολούθηση, αξιολόγηση έργου
Πακέτο Εργασίας 6: Αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων
Μετάβαση στο περιεχόμενο