Μενού Κλείσιμο

Ηλεκτρονική φόρμα υποβολής πρότασης

Προτάσεις για την ανάπτυξη του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του ΕΑΠ.

Ηλεκτρονική φόρμα υποβολής πρότασης για την ανάπτυξη του ΕΣΔΠ του ΕΑΠ

Σας συνιστούμε πριν προχωρήσετε στη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής πρότασης για την ανάπτυξη του ΕΣΔΠ του ΕΑΠ, να μελετήσετε τις πληροφορίες της κατηγορίας του θέματος1 για το οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλλετε την πρότασή σας.  Οι υποβληθείσες προτάσεις συγκεντρώνονται, ετησίως και συζητούνται σε συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ.

Σκοπός του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του ΕΑΠ, είναι  η επίτευξη υψηλής ποιότητας στη λειτουργία του Ιδρύματος και η συνεχής βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως, εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΕΘΑΑΕ.


Μετάβαση στο περιεχόμενο