Μενού Κλείσιμο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΔΙΒΙΜ

Η ΜΟ.ΔΙ.Π., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και βάσει των απαιτήσεων της Διεργασίας 4: Εσωτερική Αξιολόγηση του ΕΣΔΠ του ΕΑΠ και του κριτηρίου ποιότητας (Κριτήριο 5: Ετήσια περιοδική εσωτερική αξιολόγηση του ΚΕΔΙΒΙΜ) του προτύπου πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ για τα ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των ΑΕΙ, διενεργεί σε ετήσια βάση την εσωτερική αξιολόγηση του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΕΑΠ.

Στόχος της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΑΠ από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι η:

  • ανάδειξη των επιτευγμάτων του Κέντρου,
  • επισήμανση σημείων που χρήζουν βελτίωσης στη δράση του,
  • κατάθεση προτάσεων που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση του έργου του και στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Για τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΑΠ η ΜΟ.ΔΙ.Π. λαμβάνει υπόψη δεδομένα και τεκμήρια, όπως ενδεικτικά σημειώνονται:

  • Έκθεση Απολογισμού του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
  • Δεδομένα ποιότητας από το Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΕΣΠ) της ΕΘΑΑΕ,
  • Στρατηγικό Σχέδιο του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΑΠ
  • Στοχοθεσία του Κέντρου
  • Εγχειρίδιο διαδικασιών του ΕΣΔΠ του ΕΑΠ
  • Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΑΠ
  •   Θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Μετάβαση στο περιεχόμενο