Μενού Κλείσιμο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΜΣ ΕΑΠ

Πιστοποίηση ΠΜΣ

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ανταποκρινόμενο στην υπ. αρ. 28357/25-07-2022 1η πρόσκληση & υπ. αρ. 37948/24-10-23 2η πρόσκληση της ΕΘΑΑΕ, έχει υποβάλει Προτάσεις Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης για συνολικά 68 προσφερόμενα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ). Η διαδικασία πιστοποίησης για τα ΠΜΣ: ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2023 και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί, βάσει του προγραμματισμού της ΕΘΑΑΕ, εντός του 2024.
Μέχρι σήμερα (08/04/24) η διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης, από Επιτροπές εξωτερικών αξιολογητών που όρισε η ΕΘΑΑΕ, πραγματοποιήθηκε για τα ακόλουθα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου:

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ)

Τέχνη - Πολιτιστική Κληρονομιά - Αναπτυξιακές Πολιτικές (ΤΕΠ)

Σελίδα Προγράμματος

Διενέργεια Πιστοποίησης​: 04-09 Σεπτεμβρίου 2023

Αποτέλεσμα και Διάρκεια Πιστοποίησης​: Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), κατά την 34η/20-12-2023 συνεδρίασή του, πιστοποίησε ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τέχνη – Πολιτιστική Κληρονομιά -Αναπτυξιακές Πολιτικές του ΕΑΠ συμμορφώνεται πλήρως (Fully Compliant) με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας για την Πιστοποίηση των ΠΜΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG), για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για πέντε έτη, από 20-12-23 έως 19-12-28.

Απόφαση Πιστοποίησης (Α.Π: 41266/15-02-24) και Έκθεση Πιστοποίησης*

Μέλη Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης​:

1. Prof. Emeritus Paolo Odorico (Chair) École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, France
2. Prof. Maria Antoniou Pace University, New York, USA
3. Prof. Stefanos Efthymiadis Open University of Cyprus, Cyprus
4. Prof. Stavros Lazaris UMR 8167 – Orient & Méditerranée / Catholic University of Paris, Paris, France
5. Mr. Ioannis Chatzikonstantinou PhD Candidate Department of History and Archaeology, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

Language Education for Refugees and Migrants (LRM)

Σελίδα Προγράμματος

Διενέργεια Πιστοποίησης: 04-09 Σεπτεμβρίου 2023

Αποτέλεσμα και Διάρκεια Πιστοποίησης​: Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), κατά την 34η/20-12-2023 συνεδρίασή του, πιστοποίησε ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Language Education for Refugees and Migrants  (LRM) του ΕΑΠ συμμορφώνεται πλήρως (Fully Compliant) με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας για την Πιστοποίηση των ΠΜΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη  Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG),  για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για πέντε έτη, από 20-12-23 έως 19-12-28

Απόφαση Πιστοποίησης (Α.Π: 41882/22-03-24) και Έκθεση Πιστοποίησης*

Μέλη Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης​:

 1. Assoc. Prof. Georgia (Gina) Ioannitou-Valavanidou Le Mans Université, Le Mans, France (Chair)
 2. Assoc. Prof. Eka Tchkoidze Ilia State University, Tbilisi, Georgia
 3. Ms. Eleni Kioura, Postgraduate Student Department of English Language and Literature, Aristotle University of Thessaloniki
 4. Dr. Katerina Papatheu Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università degli Studi di Catania
Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (πρώην Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας) (ΓΕΡ)

Σελίδα Προγράμματος

Διενέργεια Πιστοποίησης: 04-09 Σεπτεμβρίου 2023

Αποτέλεσμα και Διάρκεια Πιστοποίησης​: Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), κατά την 34η/20-12-2023 συνεδρίασή του, πιστοποίησε ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας  (ΓΕΡ) του ΕΑΠ συμμορφώνεται πλήρως (Fully Compliant) με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας για την Πιστοποίηση των ΠΜΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη  Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG),  για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για πέντε έτη, από 20-12-23 έως 19-12-28.

Απόφαση Πιστοποίησης (Α.Π: 41881/22-03-24) και Έκθεση Πιστοποίησης*

Μέλη Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης​:

 1. Assoc. Prof. Georgia (Gina) Ioannitou-Valavanidou Le Mans Université, Le Mans, France (Chair)
 2. Assoc. Prof. Eka Tchkoidze Ilia State University, Tbilisi, Georgia
 3. Ms. Eleni Kioura, Postgraduate Student Department of English Language and Literature, Aristotle University of Thessaloniki
 4. Dr. Katerina Papatheu Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università degli Studi di Catania
Σύγχρονες Τάσεις στη Γλωσσολογία για Εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)

Σελίδα Προγράμματος

Διενέργεια Πιστοποίησης​: 11-16 Σεπτεμβρίου 2023

Αποτέλεσμα και Διάρκεια Πιστοποίησης​: Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), κατά την 34η/20-12-2023 συνεδρίασή του, πιστοποίησε ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σύγχρονες Τάσεις στη Γλωσσολογία για Εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ) του ΕΑΠ συμμορφώνεται πλήρως (Fully Compliant) με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας για την Πιστοποίηση των ΠΜΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG), για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για πέντε έτη, από 20-12-23 έως 19-12-28.

Απόφαση Πιστοποίησης (Α.Π: 40708/10-01-24) και Έκθεση Πιστοποίησης*

Μέλη Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης​:

1. Prof. Maria Eliophotou Menon (Chair) University of Cyprus, Department of Education
2. Ass. Prof. Em. Gina Ioannitou Le Mans Université France
3. Prof. Em. Stelios N. Georgiou University of Cyprus, Department of Psychology
4. Kioura Eleni Postgraduate Student, School of English, AUTH

Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)

Σελίδα Προγράμματος

Διενέργεια Πιστοποίησης: 11-16 Σεπτεμβρίου 2023

Αποτέλεσμα και Διάρκεια Πιστοποίησης​: Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), κατά την 34η/20-12-2023 συνεδρίασή του, πιστοποίησε ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδακτική της Αγγλικής  ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας  (ΑΓΓ) του ΕΑΠ συμμορφώνεται πλήρως (Fully Compliant) με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας για την Πιστοποίηση των ΠΜΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη  Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG),  για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για πέντε έτη, από 20-12-23 έως 19-12-28

Απόφαση Πιστοποίησης (Α.Π: 41886/22-03-24) και Έκθεση Πιστοποίησης*

Μέλη Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης​: 

 1. Maria Eliophotou Menon (Chair) University of Cyprus, Department of Education
 2. Prof. Em. Gina Ioannitou Le Mans Université France
 3. Em. Stelios N. Georgiou University of Cyprus, Department of Psychology
 4. Kioura Eleni Postgraduate Student, School of English, AUTH
Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης - Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)

Σελίδα Προγράμματος

Διενέργεια Πιστοποίησης​: 30 Οκτωβρίου – 04 Νοεμβρίου 2023

Αποτέλεσμα και Διάρκεια Πιστοποίησης​: Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), κατά την 34η/20-12-2023 συνεδρίασή του, πιστοποίησε ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης- Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ) του ΕΑΠ συμμορφώνεται πλήρως (Fully Compliant) με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας για την Πιστοποίηση των ΠΜΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG), για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για πέντε έτη, από 20-12-23 έως 19-12-28.

Απόφαση Πιστοποίησης (Α.Π: 40846/19-01-24) και Έκθεση Πιστοποίησης*

Μέλη Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης​:

1. Prof. Leonidas Kyriakides (Chair) University of Cyprus, Nicosia, Cyprus
2. Em. Prof. Mary Ioannidou-Koutselini University of Cyprus, Nicosia, Cyprus
3. Prof. Natassa Economidou-Stavrou University of Nicosia, Nicosia, Cyprus
4. Mr. Vasileios Gkagkas PhD Student, Aristotle University

Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)

Σελίδα Προγράμματος

Διενέργεια Πιστοποίησης​: 13 – 18 Νοεμβρίου 2023

Αποτέλεσμα και Διάρκεια Πιστοποίησης​: Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), κατά την 34η/20-12-2023 συνεδρίασή του, πιστοποίησε ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ) του ΕΑΠ συμμορφώνεται πλήρως (Fully Compliant) με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας για την Πιστοποίηση των ΠΜΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG), για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για πέντε έτη, από 20-12-23 έως 19-12-28.

Απόφαση Πιστοποίησης (Α.Π: 40849/19-01-24) και Έκθεση Πιστοποίησης*

Μέλη Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης​:

1. Prof. Dr. Nikolaos Psarros (Chair) University of Leipzig
2. Prof. Dr. Maria Antoniou Pace University, New York
3. Prof. Dr. Panagiotis Christias University of Cyprus
4. Demosthenes Kostakis University of Ioannina

Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (ΣΕΙ)

Σελίδα Προγράμματος

Διενέργεια Πιστοποίησης​: 13 – 18 Νοεμβρίου 2023

Αποτέλεσμα και Διάρκεια Πιστοποίησης​: Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), κατά την 34η/20-12-2023 συνεδρίασή του, πιστοποίησε ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (ΣΕΙ) του ΕΑΠ συμμορφώνεται πλήρως (Fully Compliant) με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας για την Πιστοποίηση των ΠΜΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG), για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για πέντε έτη, από 20-12-23 έως 19-12-28

Απόφαση Πιστοποίησης (Α.Π: 40850/19-01-24) και Έκθεση Πιστοποίησης*

Μέλη Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης​:

1. Prof. Dr. Nikolaos Psarros (Chair) University of Leipzig
2. Prof. Dr. Maria Antoniou Pace University, New York
3. Prof. Dr. Panagiotis Christias University of Cyprus
4. Demosthenes Kostakis University of Ioannina

Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)

Σελίδα Προγράμματος

Διενέργεια Πιστοποίησης​: 20-25 Νοεμβρίου 2023

Αποτέλεσμα και Διάρκεια Πιστοποίησης​: Αναμένεται

Μέλη Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης​:

1. Professor Apostolis Papakostas (Chair) Södertörn University, Stockholm, Sweden
2. Professor Dimitris Michailakis University of Linköping, Sweden
3. Professor Leonidas Kyriakides University of Cyprus, Cyprus
4. Dimitra Lizardou National and Kapodistrian University of Athens

Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου (ΕΑΓ)

Σελίδα Προγράμματος

Διενέργεια Πιστοποίησης​: 20-25 Νοεμβρίου 2023

Αποτέλεσμα και Διάρκεια Πιστοποίησης​: Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), κατά την 34η/20-12-2023 συνεδρίασή του, πιστοποίησε ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου (ΕΑΓ) του ΕΑΠ συμμορφώνεται πλήρως (Fully Compliant) με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας για την Πιστοποίηση των ΠΜΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG), για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για πέντε έτη, από 20-12-23 έως 19-12-28.

Απόφαση Πιστοποίησης (Α.Π: 40852/19-01-24) και Έκθεση Πιστοποίησης*

Μέλη Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης​:

1. Professor Apostolis Papakostas (Chair) Södertörn University, Stockholm, Sweden
2. Professor Dimitris Michailakis University of Linköping, Sweden
3. Professor Leonidas Kyriakides University of Cyprus, Cyprus
4. Ms Dimitra Lizardou National and Kapodistrian University of Athens

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού (ΣΕΤ)

Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των μνημείων της Φύσης από τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής (CCC)

Σελίδα Προγράμματος

Διενέργεια Πιστοποίησης​: 04-09 Σεπτεμβρίου 2023

Αποτέλεσμα και Διάρκεια Πιστοποίησης​: Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), κατά την 34η/20-12-2023 συνεδρίασή του, πιστοποίησε ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των μνημείων της Φύσης από τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής του ΕΑΠ συμμορφώνεται πλήρως (Fully Compliant) με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας για την Πιστοποίηση των ΠΜΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG), για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για πέντε έτη, από 20-12-23 έως 19-12-28.

Απόφαση Πιστοποίησης (Α.Π: 41265/15-02-24) και Έκθεση Πιστοποίησης*

Μέλη Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης​:

1. Prof. Emeritus Paolo Odorico (Chair) École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, France
2. Prof. Maria Antoniou Pace University, New York, USA
3. Prof. Stefanos Efthymiadis Open University of Cyprus, Cyprus
4. Prof. Stavros Lazaris UMR 8167 – Orient & Méditerranée / Catholic University of Paris, Paris, France
5. Mr. Ioannis Chatzikonstantinou PhD Candidate Department of History and Archaeology, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)

Σελίδα Προγράμματος

Διενέργεια Πιστοποίησης: 18-23 Σεπτεμβρίου 2023

Αποτέλεσμα και Διάρκεια Πιστοποίησης: Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), κατά την 34η/20-12-2023 συνεδρίασή του, πιστοποίησε ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ) του ΕΑΠ συμμορφώνεται πλήρως (Fully Compliant) με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας για την Πιστοποίηση των ΠΜΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη  Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG),  για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για πέντε έτη, από 20-12-23 έως 19-12-28

Απόφαση Πιστοποίησης (Α.Π: 41892/22-03-24) και Έκθεση Πιστοποίησης*

Μέλη Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης​:

1. Professor Emeritus Spyros Pavlostathis (Chair) Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA, USA
2. Professor Thomas Panagopoulos University of Algarve, Faro, Portugal
3. Professor Sotiris Xantheas University of Washington, Seattle, WA, USA
4. Professor Emeritus Panagiotis (Pete) Scarlatos Florida Atlantic University, Boca Raton, FL, USA
5. Mrs. Despoina Boulogiorgou PhD Candidate, Department of Mechanical Engineering, University of West Attica, Athens, Greece

Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ)

Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)

Σελίδα Προγράμματος

Διενέργεια Πιστοποίησης​: 18-23 Σεπτεμβρίου 2023

Αποτέλεσμα και Διάρκεια Πιστοποίησης​: Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), κατά την 34η/20-12-2023 συνεδρίασή του, πιστοποίησε ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ) του ΕΑΠ συμμορφώνεται πλήρως (Fully Compliant) με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας για την Πιστοποίηση των ΠΜΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη  Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG),  για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για πέντε έτη, από 20-12-23 έως 19-12-28

Απόφαση Πιστοποίησης (Α.Π: 41891/22-03-24) και Έκθεση Πιστοποίησης*

Μέλη Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης​:

1. Professor Emeritus Spyros Pavlostathis (Chair) Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA, USA
2. Professor Thomas Panagopoulos University of Algarve, Faro, Portugal
3. Professor Sotiris Xantheas University of Washington, Seattle, WA, USA
4. Professor Emeritus Panagiotis (Pete) Scarlatos Florida Atlantic University, Boca Raton, FL, USA
5. Mrs. Despoina Boulogiorgou PhD Candidate, Department of Mechanical Engineering, University of West Attica, Athens, Greece

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)

Σελίδα Προγράμματος

Διενέργεια Πιστοποίησης: 30 Οκτωβρίου – 04 Νοεμβρίου 2023

Αποτέλεσμα και Διάρκεια Πιστοποίησης​: Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), κατά την 34η/20-12-2023 συνεδρίασή του, πιστοποίησε ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ) του ΕΑΠ συμμορφώνεται ικανοποιητικά (substantially Compliant) με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας για την Πιστοποίηση των ΠΜΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG), για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για πέντε έτη, από 20-12-23 έως 19-12-28.

Απόφαση Πιστοποίησης (Α.Π: 40840/19-01-24) και Έκθεση Πιστοποίησης*

Μέλη Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης​: 

1. Prof. Leonidas Kyriakides (Chair) University of Cyprus, Nicosia, Cyprus
2. Em. Prof. Mary Ioannidou-Koutselini University of Cyprus, Nicosia, Cyprus
3. Prof. Natassa Economidou-Stavrou University of Nicosia, Nicosia, Cyprus
4. Mr. Vasileios Gkagkas PhD Student, Aristotle University

Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (ΣΔΥ)

Σελίδα Προγράμματος

Διενέργεια Πιστοποίησης: 25 – 30 Σεπτεμβρίου 2023

Αποτέλεσμα και Διάρκεια Πιστοποίησης​:Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), κατά την 34η/20-12-2023 συνεδρίασή του, πιστοποίησε ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (ΣΔΥ) του ΕΑΠ συμμορφώνεται ικανοποιητικά (substantially Compliant) με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας για την Πιστοποίηση των ΠΜΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG), για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για πέντε έτη, από 20-12-23 έως 19-12-28.

Απόφαση Πιστοποίησης (Α.Π: 40840/19-01-24) και Έκθεση Πιστοποίησης*

Μέλη Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης​: 

1. Prof. Sotiris Skevoulis (Chair) Pace University, New York, USA
2. Assoc. Prof. Konstantinos Kospidas University of Manchester, United Kingdom
3. Mr. Georgios Moustakas Department of Mathematics, Aristotle University Thessaloniki

4. Prof. Dimitrios Nikolopoulos Virginia Tech, Virginia, USA
5. Prof. Emeritus Panos Papamichalis Southern Methodist University, Texas, USA

Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ)

Σελίδα Προγράμματος

Διενέργεια Πιστοποίησης​: 25 – 30 Σεπτεμβρίου 2023

Αποτέλεσμα και Διάρκεια Πιστοποίησης​: Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), κατά την 34η/20-12-2023 συνεδρίασή του, πιστοποίησε ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διαχείριση και Τεχνολογίας Ποιότητας (ΔΙΠ) του ΕΑΠ συμμορφώνεται ικανοποιητικά (substantially Compliant) με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας για την Πιστοποίηση των ΠΜΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη  Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG),  για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για πέντε έτη, από 20-12-23 έως 19-12-28

Απόφαση Πιστοποίησης (Α.Π: 41903/22-03-24) και Έκθεση Πιστοποίησης*

Μέλη Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης​:

1. Professor Emeritus Spiros Agathos (Chair) Université Catholique de Louvain, Belgium
2. Professor Emeritus George Haritos The University of Akron, United States of America
3. Professor Apostolos Kantzas University of Calgary, Canada
4. Mr. Manolis Tabouratzis, PhD student University of the Aegean, Greece

Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας (ΚΠΠ)

Σελίδα Προγράμματος

Διενέργεια Πιστοποίησης: 25 – 30 Σεπτεμβρίου 2023

Αποτέλεσμα και Διάρκεια Πιστοποίησης​: Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), κατά την 34η/20-12-2023 συνεδρίασή του, πιστοποίησε ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας (ΚΠΠ) του ΕΑΠ συμμορφώνεται πλήρως (Fully Compliant) με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας για την Πιστοποίηση των ΠΜΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη  Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG),  για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για πέντε έτη, από 20-12-23 έως 19-12-28

Απόφαση Πιστοποίησης (Α.Π: 41904/22-03-24) και Έκθεση Πιστοποίησης*

Μέλη Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης​: 

1. Professor Emeritus Spiros Agathos (Chair) Université Catholique de Louvain, Belgium
2. Professor Emeritus George Haritos The University of Akron, United States of America
3. Professor Apostolos Kantzas University of Calgary, Canada
4. Mr. Manolis Tabouratzis, PhD student University of the Aegean, Greece

Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ)

Σελίδα Προγράμματος

Διενέργεια Πιστοποίησης​: 30 Οκτωβρίου – 04 Νοεμβρίου 2023

Αποτέλεσμα και Διάρκεια Πιστοποίησης​: Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), κατά την 34η/20-12-2023 συνεδρίασή του, πιστοποίησε ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ) του ΕΑΠ συμμορφώνεται πλήρως (Fully Compliant) με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας για την Πιστοποίηση των ΠΜΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG), για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για πέντε έτη, από 20-12-23 έως 19-12-28.

Απόφαση Πιστοποίησης (Α.Π: 40847/19-01-24) και Έκθεση Πιστοποίησης*

Μέλη Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης​:

1. Prof. Leonidas Kyriakides (Chair) University of Cyprus, Nicosia, Cyprus
2. Em. Prof. Mary Ioannidou-Koutselini University of Cyprus, Nicosia, Cyprus
3. Prof. Natassa Economidou-Stavrou University of Nicosia, Nicosia, Cyprus
4. Mr. Vasileios Gkagkas PhD Student, Aristotle University

Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)

Σελίδα Προγράμματος

Διενέργεια Πιστοποίησης​: 20-25 Νοεμβρίου 2023

Αποτέλεσμα και Διάρκεια Πιστοποίησης​: Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), κατά την 34η/20-12-2023 συνεδρίασή του, πιστοποίησε ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ) του ΕΑΠ συμμορφώνεται πλήρως (Fully Compliant) με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας για την Πιστοποίηση των ΠΜΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG), για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για πέντε έτη, από 20-12-23 έως 19-12-28.

Απόφαση Πιστοποίησης (Α.Π: 40854/19-01-24) και Έκθεση Πιστοποίησης*

Μέλη Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης​:

1. Professor Thomas Panagopoulos (Chair) University of Algarve, Faro, Portugal
2. Professor Marios C. Phocas University of Cyprus, Nicosia, Cyprus
3. Professor Dimitrios Skarlatos Cyprus University Limassol, Cyprus
4. Mr. Miltiadis Meliadis PhD candidate, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)

Σελίδα Προγράμματος

Διενέργεια Πιστοποίησης​: 20-25 Νοεμβρίου 2023

Αποτέλεσμα και Διάρκεια Πιστοποίησης​: Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), κατά την 34η/20-12-2023 συνεδρίασή του, πιστοποίησε ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ) του ΕΑΠ συμμορφώνεται πλήρως (Fully Compliant) με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας για την Πιστοποίηση των ΠΜΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG), για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για πέντε έτη, από 20-12-23 έως 19-12-28.

Απόφαση Πιστοποίησης (Α.Π: 40855/19-01-24) και Έκθεση Πιστοποίησης*

Μέλη Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης​:

1. Professor Thomas Panagopoulos (Chair) University of Algarve, Faro, Portugal
2. Professor Marios C. Phocas University of Cyprus, Nicosia, Cyprus
3. Professor Dimitrios Skarlatos Cyprus University Limassol, Cyprus
4. Mr. Miltiadis Meliadis PhD candidate, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (ΣΚΕ)

Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)

Σελίδα Προγράμματος

Διενέργεια Πιστοποίησης​: 16 – 21 Οκτωβρίου 2023

Αποτέλεσμα και Διάρκεια Πιστοποίησης​: Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), κατά την 34η/20-12-2023 συνεδρίασή του, πιστοποίησε ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εγκληματολογικές και Ποινικές Προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) του ΕΑΠ συμμορφώνεται πλήρως (Fully Compliant) με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας για την Πιστοποίηση των ΠΜΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG), για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για πέντε έτη, από 20-12-23 έως 19-12-28.

Απόφαση Πιστοποίησης (Α.Π: 40844/19-01-24) και Έκθεση Πιστοποίησης*

Μέλη Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης​:

1. Professor Apostolis Papakostas (Chair) Södertörn University, Stockholm, Sweden
2. Professor Dimitris Michailakis Linköping University, Sweden
3. Dr. George Panayiotou European University Cyprus
4. Mr. Konstantinos Vagiatis, PhD Student University of the Aegean, Mytilene, Greece

Master in Business Administration (MBA)

Σελίδα Προγράμματος

Διενέργεια Πιστοποίησης: 13 – 18 Νοεμβρίου 2023

Αποτέλεσμα και Διάρκεια Πιστοποίησης​:Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), κατά την 34η/20-12-2023 συνεδρίασή του, πιστοποίησε ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Master in Business Administration (MBA)  του ΕΑΠ συμμορφώνεται πλήρως (Fully Compliant) με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας για την Πιστοποίηση των ΠΜΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη  Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG),  για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για πέντε έτη, από 20-12-23 έως 19-12-28

Απόφαση Πιστοποίησης (Α.Π: 41913/22-03-24) και Έκθεση Πιστοποίησης*

Μέλη Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης​: 

 1. CHRYSOCHOU POLYMEROS (Chair) Aarhus University
 2. ECONOMIDES SPYROS, California State University, East Bay
 3. MARKAKI AFRODITI, Hellenic Mediterranean University
 4. SERFES KONSTANTINOS, LeBow College of Business, Drexel University
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)

Σελίδα Προγράμματος

Διενέργεια Πιστοποίησης: 13 – 18 Νοεμβρίου 2023

Αποτέλεσμα και Διάρκεια Πιστοποίησης​: Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), κατά την 34η/20-12-2023 συνεδρίασή του, πιστοποίησε ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)  του ΕΑΠ συμμορφώνεται πλήρως (Fully Compliant) με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας για την Πιστοποίηση των ΠΜΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη  Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG),  για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για πέντε έτη, από 20-12-23 έως 19-12-28

Απόφαση Πιστοποίησης (Α.Π: 41271/15-02-24) και Έκθεση Πιστοποίησης*

Μέλη Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης​: 

 1. CHRYSOCHOU POLYMEROS (Chair) Aarhus University
 2. ECONOMIDES SPYROS, California State University, East Bay
 3. MARKAKI AFRODITI, Hellenic Mediterranean University
 4. SERFES KONSTANTINOS, LeBow College of Business, Drexel University
Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ)

Σελίδα Προγράμματος

Διενέργεια Πιστοποίησης: 16 – 21 Οκτωβρίου 2023

Αποτέλεσμα και Διάρκεια Πιστοποίησης​: Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), κατά την 34η/20-12-2023 συνεδρίασή του, πιστοποίησε ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ) του ΕΑΠ συμμορφώνεται πλήρως (Fully Compliant) με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας για την Πιστοποίηση των ΠΜΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG), για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για πέντε έτη, από 20-12-23 έως 19-12-28.

Απόφαση Πιστοποίησης (Α.Π: 40843/19-01-24) και Έκθεση Πιστοποίησης*

Μέλη Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης​: 

1. Professor Apostolis Papakostas (Chair) Södertörn University, Stockholm, Sweden
2. Professor Dimitris Michailakis Linköping University, Sweden
3. Dr. George Panayiotou European University Cyprus
4. Mr. Konstantinos Vagiatis, PhD Student University of the Aegean, Mytilene, Greece

Μετάβαση στο περιεχόμενο