Μενού Κλείσιμο

Υποβολή Προτάσεων Πιστοποίησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ε.Α.Π._26.01.23

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ανταποκρινόμενο στην υπ’ αριθμ. 28357/25-07-2022 Πρόσκληση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) για την Υποβολή Προτάσεων Πιστοποίησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των ΑΕΙ & ΑΣΕΙ,  έχει υποβάλει Προτάσεις για τα κάτωθι πενήντα τέσσερα (54) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), που προσφέρονται από τις Σχολές του ΕΑΠ:

 1. Language Education for Refugees and Migrants (LRM)
 2. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 3. Σύγχρονες Τάσεις στη Γλωσσολογία για Εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ)
 5. Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ)
 6. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 7. Επιστήμες της Αγωγής Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου (ΕΑΓ)
 8. Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία (ΕΑΨ)
 9. Επικοινωνία της Επιστήμης (ΕΕΠ)
 10. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 11. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
 12. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 13. Σύγχρονος Ιταλικός Πολιτισμός και Ειδικά Ζητήματα Ορολογίας και Ερμηνείας (ΙΤΑ)
 14. Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός (ΟΡΘ)
 15. Παραστατικές Τέχνες (ΠΑΤ)
 16. Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (ΣΕΙ)
 17. Τέχνη-Πολιτιστική Κληρονομιά-Αναπτυξιακές Πολιτικές (ΤΕΠ)
 18. Φιλοσοφία και Τέχνες (ΦΙΤ)
 1. Αθλητικές Σπουδές Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ)
 2. Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (ΓΧΝ)
 3. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)
 4. Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ)
 5. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 6. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 7. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 8. MSc in Innovation Management and Entrepreneurship (IME)
 9. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ)
 10. Master in Business Administration (MBA)
 11. Εγκληματολογικές και Ποινικές Προσεγγίσεις της Διαφθοράς, του Οικονομικού και του Οργανωμένου Εγκλήματος (ΠΕΔ)
 12. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 13. Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (ΤΛΧ)
 14. Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech) (ΤΡΑΧ)

 

 1. Data Science and Machine Learning (DAMA)
 2. Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική (ΒΝΠ)
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ)
 5. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 6. Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας (ΕΓΑ)
 7. Επιδημιολογία (ΕΠΙ)
 8. Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας (ΚΠΠ)
 9. Καλλιέργειες υπό κάλυψη-Υδροπονία (ΚΥΚ)
 10. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ)
 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ)
 12. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 13. Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (ΠΣΦ)
 14. Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (ΣΔΥ)
 15. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 16. Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση (ΧΒΑ)

 

 1. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 2. Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (ΓΤΠ)
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. Protection of Cultural Heritage and Monuments of Nature from the Effects of Climate Change (CCC)
 5. Interaction Generative Design ( IGD)
 6. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)

Η υπ’ αριθμ. 28357/25-07-2022  Πρόσκληση της ΕΘΑΑΕ για την υποβολή προτάσεων πιστοποίησης ΠΜΣ και τα συνημμένα αυτής:

 1. Πρότυπο Ποιότητας για την Πιστοποίηση ΠΜΣ.
 2. Υπόδειγμα για τη σύνταξη Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
 3. Υπόδειγμα Στοχοθεσίας Ποιότητας ΠΜΣ. 
Μετάβαση στο περιεχόμενο