Μενού Κλείσιμο

Υποβολή Προτάσεων Πιστοποίησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ε.Α.Π._30.01.24.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ανταποκρινόμενο στην υπ’ αριθμ. 37948/24-10-23 2η Πρόσκληση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) για την Υποβολή Προτάσεων Πιστοποίησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των ΑΕΙ & ΑΣΕΙ,  έχει υποβάλει Προτάσεις για τα κάτωθι δεκατέσσερα (14) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), που προσφέρονται από τις Σχολές του ΕΑΠ:

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ):

 1. Δημιουργική Γραφή (ΔΗΓ)
 2. Λαϊκός Πολιτισμός και Νεότερη Πολιτιστική Κληρονομιά (ΛΠΚ)
 3. Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες: μέθοδοι, εργαλεία, πρακτικές (ΨΑΕ)

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (ΣΚΕ):

 1. Ευρωπαϊκό Δίκαιο (ΕΔΙ)
 2. Δημόσια Διοίκηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (ΔΜΔ)
 3. Δημόσια Υγεία και Πολιτικές (ΔΥΠΟ)
 4. Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων (ΠΣΑ)
 5. Σπουδές Φύλου: Μεθοδολογίες, θεωρίες, πολιτικές (ΦΥΛ)
 6. Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων (ΔΟΕ)
 7. Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου (Enterprise Risk Management/ERM)

Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ):

 1. Ιατρική Ακριβείας και Νέες Θεραπείες (Precision Medicine and New Therapies /PRETH)

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού (ΣΕΤ):

 1. Αποτύπωση και Τεκμηρίωση Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων (ATM)
 2. Βιώσιμος Σχεδιασμός Εσωτερικού Περιβάλλοντος Κτιρίων (ΕΠΚ)
 3. Σχεδιασμός Οπτικών Εφέ και Κινούμενης Εικόνας (ΣΟΚ)

 

Η υπ’ αριθμ. 37948/24-10-23 Πρόσκληση της ΕΘΑΑΕ για την υποβολή προτάσεων πιστοποίησης ΠΜΣ_2023 και τα συνημμένα αυτής:

 1. Πρότυπο Ποιότητας για την Πιστοποίηση ΠΜΣ_2023
 2. Υπόδειγμα για τη σύνταξη Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών_2023
 3. Υπόδειγμα Στοχοθεσίας Ποιότητας ΠΜΣ_2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο