Μενού Κλείσιμο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣET

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣET 2014-2015

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣET 2015-2016

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣET 2016-2017

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣET 2017-2018

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣET 2018-2019

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕΤ 2019-2020 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕΤ 2020-2021

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕΤ 2021-2022

Με την υπ’ αριθμ. 52585/Ζ1 απόφαση (ΦΕΚ 2124/Β΄/21.05.2021) η «Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΣΕΤ)» μετονομάστηκε σε «Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού».

Μετάβαση στο περιεχόμενο