Μενού Κλείσιμο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΑΕ

* Με την υπ’ αριθμ. 192563/Ζ1 απόφαση (ΦΕΚ 4078/Β΄/23.11.2017) η «Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΣΑΣ)» μετονομάστηκε σε «Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ)».

Μετάβαση στο περιεχόμενο