Μενού Κλείσιμο

Προηγούμενες Συνθέσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Με απόφαση της υπ’ αριθμ. 569/18.11.22 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ στη θέση του Προέδρου της ΜΟ.ΔΙ.Π. ορίστηκε ο νέος Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας Καθηγητής κ. Ιωάννης Συμπέθερος.

Η σύνθεσή της ΜΟ.ΔΙ.Π από 18-11-22 έως 16-12-2023 είχε ως εξής:

Α.  Πρόεδρος:

Ι. Συμπέθερος, Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας του ΕΑΠ

Β.  Τακτικά μέλη:

 1. Β. Χατζηνικήτα, Καθηγήτρια της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ), η οποία ορίζεται και ως Αναπλ. Πρόεδρος, σύμφωνα με την παρ.12 του άρθρου 5 της υπ΄ αριθμ. 1194 Απόφασης (ΦΕΚ 2309/2019 Β΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ε.Α.Π.»
 2. Δ. Φιλιππής, Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ)
 3. Δ. Καλλές, Καθηγητής της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΣΘΕΤ)
 4. Δ. Στεργίου, Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (ΣΚΕ)
 5. Στ. Ζερεφός, Καθηγητής της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΣΕΤ)

Γ.  Αναπληρωματικά μέλη:

 1. Ε. Μπολιάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ), αναπληρωματικό μέλος της Β. Χατζηνικήτα
 2. Γ. Βλαχάκης,Αναπλ. Καθηγητής της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ), αναπληρωματικό μέλος του Δ. Φιλιππή
 3. Γ. Χατζηγεωργίου,Καθηγητής της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΣΘΕΤ), αναπληρωματικό μέλος του Δ. Καλλέ
 4. Ε. Σφακιανάκη,Αναπλ. Καθηγήτρια της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (ΣΚΕ), αναπληρωματικό μέλος του Δ. Στεργίου
 5. Ειρ. Μαυρομμάτη, Αναπλ. Καθηγήτρια της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΣΕΤ), αναπληρωματικό μέλος του Στ. Ζερεφού

 

Δ. Εκπρόσωπος προσωπικού της ΜΕΑ:

Καθηγητής Α. Καμέας, Διευθυντής της ΜΕΑ

Ε. Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών του ΕΑΠ με θητεία από 01.09.22 έως 31.08.23:

Χρήστος Νιζαμίδης (τακτικό μέλος)

ΣΤ. Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων διδακτόρων με θητεία από 01.09.22 έως 31.08.23:

 1. Χριστίνα Παπανδρέου – Γιαννακάκη (τακτικό μέλος)
 2. Δημήτριος Πανδρεμμένος (αναπληρωματικό μέλος)

Γραμματέας: Λ. Καλδάνη

 

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΕΑΠ ανασυγκροτήθηκε σύμφωνα με απόφαση της υπ’ αριθμ. 457/17-12-2019 συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ (ΑΔΑ: 6ΧΕΨ46ΨΖΣΘ-Φ4Ο).

Η σύνθεση της ΜΟ.ΔΙ.Π από 17-12-19 έως 31-10-2022 είχε ως εξής:

Α.  Πρόεδρος:

Ευστ. Ευσταθόπουλος, Αντιπρόεδρος Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας του ΕΑΠ

Β.  Τακτικά μέλη:

 1. Β. Χατζηνικήτα, Καθηγήτρια της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ), η οποία ορίζεται και ως Αναπλ. Πρόεδρος, σύμφωνα με την παρ.12 του άρθρου 5 της υπ΄ αριθμ. 1194 Απόφασης (ΦΕΚ 2309/2019 Β΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ε.Α.Π.»
 2. Δ. Φιλιππής, Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ)
 3. Δ. Καλλές, Καθηγητής της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΣΘΕΤ)
 4. Δ. Στεργίου, Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (ΣΚΕ)
 5. Στ. Ζερεφός, Καθηγητής της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΣΕΤ)

Γ.  Αναπληρωματικά μέλη:

 1. Ε. Μπολιάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ), αναπληρωματικό μέλος της Β. Χατζηνικήτα
 2. Γ. Βλαχάκης,Αναπλ. Καθηγητής της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ), αναπληρωματικό μέλος του Δ. Φιλιππή
 3. Γ. Χατζηγεωργίου,Καθηγητής της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΣΘΕΤ), αναπληρωματικό μέλος του Δ. Καλλέ
 4. Ε. Σφακιανάκη,Αναπλ. Καθηγήτρια της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (ΣΚΕ), αναπληρωματικό μέλος του Δ. Στεργίου
 5. Ειρ. Μαυρομμάτη, Αναπλ. Καθηγήτρια της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΣΕΤ), αναπληρωματικό μέλος του Στ. Ζερεφού

 

Δ. Εκπρόσωπος προσωπικού της ΜΕΑΕ:

Καθηγητής Α. Καμέας, Διευθυντής της ΜΕΑΕ

Ε. Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών του ΕΑΠ με θητεία από 01.09.22 έως 31.08.23:

Χρήστος Νιζαμίδης (τακτικό μέλος)

ΣΤ. Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων διδακτόρων με θητεία από 01.09.22 έως 31.08.23:

 1. Χριστίνα Παπανδρέου – Γιαννακάκη (τακτικό μέλος)
 2. Δημήτριος Πανδρεμμένος (αναπληρωματικό μέλος)

Γραμματέας: Λ. Καλδάνη

Μετάβαση στο περιεχόμενο