ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ετήσιες Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης προγραμμάτων σπουδών του ΕΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20

 

Σχολή

ΠΠΣ /ΜΠΣ*

Πρόγραμμα Σπουδών

Έκθεση

ΣΕΤ

ΜΠΣ

Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα (ΓΤΠ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΓΤΠ_2019-20

 

ΜΠΣ

Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΣΦΠ_2019-20 

 

ΜΠΣ

Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΣΠ_2019-20

ΣΑΕ

ΠΠΣ

Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΠ_2019-20 

 

ΠΠΣ

Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΠΟ_2019-20

 

ΠΠΣ

Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (ΙΣΠ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΙΣΠ_2019-20

 

ΜΠΣ

Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΚΠ_2019-20

 

ΜΠΣ

Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΚΕ_2019-20

 

ΜΠΣ

Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΓΓ_2019-20

 

ΜΠΣ

Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΓΑΛ_2019-20

 

ΜΠΣ

Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΓΕΡ_2019-20

 

ΜΠΣ

Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός (ΟΡΘ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΟΡΘ_ 2019-20

 

ΜΠΣ

Γλωσσική Εκπαίδευση για Πρόσφυγες και Μετανάστες (LRM)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης LRM_2019-20

  ΜΠΣ

Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΔΙΣ_2019-20

 

ΜΠΣ

Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΔΕ_2019-20

 

ΜΠΣ

Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΔΓΡ_2019-20

 

ΜΠΣ

Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων
με Προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου (ΕΑΓ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΑΓ_2019-20

ΣΘΕΤ

ΠΠΣ

Πληροφορική (ΠΛΗ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΛΗ_2019-20

 

ΠΠΣ

Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΦΥΕ_2019_20

 

ΜΠΣ

Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική (BNΠ) Joint Degree

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΒΝΠ_2019-20

 

ΜΠΣ

Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΔΙΑ_2019-20

 

ΜΠΣ

Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΔΙΠ_2019-20

 

ΜΠΣ

Διαχείριση Τεχνών Έργων (ΔΧΤ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΔΧΤ_2019-20

 

ΜΠΣ

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΜΣΜ_2019-20

 

ΜΠΣ

Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΚΦΕ_2019-20

 

ΜΠΣ

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΛΣ_2019-20

 

ΜΠΣ

Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας (ΚΠΠ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΚΠΠ_2019-20

 

ΜΠΣ

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)

 Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΣΧ_2019-20

  ΜΠΣ

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων (ΠΣΠ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΣΠ_2019-20
  ΜΠΣ

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής (ΠΣΕ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΣΕ_2019-20

 

ΜΠΣ

Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (ΠΣΦ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΣΦ_2019-20

 

ΜΠΣ

Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΣΜΑ_2019-20

 

ΜΠΣ

Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (ΣΔΥ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΣΔΥ_2020-21

 

ΜΠΣ

Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση (ΧΒΑ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΧΒΑ_2019-2020

ΣΚΕ

ΠΠΣ

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΔΕΟ_2019-20

 

ΠΠΣ

Δημόσια Διοίκηση (ΔΗΔ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΔΗΔ_2019-20

 

ΠΠΣ

Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΔΙΤ_2019-20

 

ΜΠΣ

Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΔΜΥ_2019-20

 

ΜΠΣ

Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΔΠΜ_2019-20

 

ΜΠΣ

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΔΤΕ_2019-20

 

ΜΠΣ

Τραπεζική (ΤΡΑ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΡΑ_2019-20

 

ΜΠΣ

Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΣΚ_2019-20

 

ΜΠΣ

Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΣΔΣ_2019-20

 

ΜΠΣ

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης KAO_2019-20

 

ΜΠΣ

Εγκληματολογικές και Ποινικές Προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΕΔ_2019-20

 

ΜΠΣ

Master in Business Administration (MBA)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης_ΜΒΑ_2019-20

 

ΜΠΣ

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΔΕΑ_2019-2020

 

ΜΠΣ

Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων (ΓΧΝ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΓΧΝ_2019-20

 

ΜΠΣ

Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (ΤΛΧ)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΛΧ_2019-20

* Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) /Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ)

Τελευταία ενημέρωση: 1/10/21