ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΠΣ ΕΑΠ

Πιστοποίηση ΠΠΣ

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση της ΕΘΑΑΕ, έχει υποβάλει αιτήσεις Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης των ακόλουθων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (ΠΠΣ). Η διαδικασία πιστοποίησης ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021.

Μέχρι σήμερα η διαδικασία πιστοποίησης ολοκληρώθηκε για τα ακόλουθα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου:

 

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ)

Διενέργεια Πιστοποίησης

Απόφαση, Έκθεση* & Διάρκεια Πιστοποίησης

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ)

ethaae Pistopoiimeno Programma Spoudon

1-6 Φεβρουαρίου 2021

Απόφαση Πιστοποίησης και Έκθεση Πιστοποίησης

24-03-21 έως 23-03-2025

Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ)

ethaae Pistopoiimeno Programma Spoudon

8-13 Μαρτίου 2021

Απόφαση Πιστοποίησης και Έκθεση Πιστοποίησης

16-09-21 έως 15-09-25

Πληροφορική (ΠΛΗ)

ethaae Pistopoiimeno Programma Spoudon

12-17 Απριλίου 2021

Απόφαση Πιστοποίησης και Έκθεση Πιστοποίησης 
13-07-21 έως 12-07-25

Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ)

ethaae Pistopoiimeno Programma Spoudon

10-15 Μαΐου 2021

Απόφαση Πιστοποίησης και Έκθεση Πιστοποίησης 
21-07-21 έως 20-07-25

Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ)

ethaae Pistopoiimeno Programma Spoudon

17-22 Μαΐου 2021

Απόφαση Πιστοποίησης και Έκθεση Πιστοποίησης

16-09-21 έως 15-09-25

Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (ΙΣΠ)

 

 

 

*Οι εκθέσεις πιστοποίησης είναι στα Αγγλικά.

Τελευταία ενημέρωση: 1/10/2021