ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΔΠ ΕΑΠ 

Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ, κατά την 10η/11-02-2021 συνεδρίασή του, πιστοποίησε ότι το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του ΕΑΠ, συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΕΣΔΠ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) και αποφάσισε τη χορήγηση πιστοποίησης με διάρκεια ισχύος τεσσάρων ετών, από 11-02-2021 έως 10-02-2025. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΔΠ ΕΑΠ

ethaae esdp