ΟΜ.Ε.Α.

Για τη διενέργεια της Εσωτερικής Αξιολόγησης ορίζεται η «Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης» (ΟΜ.Ε.Α.) της κάθε Σχολής, η οποία συγκροτείται από διακεκριμένα μέλη ΔΕΠ, κατά προτίμηση με εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας.

Ο ρόλος της ΟΜ.Ε.Α. είναι επιτελικός, συντονιστικός αλλά και εκτελεστικός: σχεδιάζει, προγραμματίζει και συντονίζει τη διαδικασία αξιολόγησης και έχει την ευθύνη της σύνταξης της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης της Σχολής καθώς και των Προγραμμάτων Σπουδών αυτής, τα οποία αξιολογούνται αυτοτελώς.

Τα μέλη των ΟΜ.Ε.Α. των Σχολών του ΕΑΠ είναι τα εξής:

Α. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ)

 1. Επικ. Καθηγητή Ζ. Παληός
 2. Επίκ. Καθηγήτρια Γ. Πατερίδου
 3. Επίκ. Καθηγητής Δ. Φιλιππής.

 

Β. Σχολή Θετικών Επιστημών (ΣΘΕΤ)

 1. Καθηγήτρια Μ. Χατζηνικολάου
 2. Αναπλ. Καθηγητής Θ. Ορφανουδάκης
 3. Επίκ. Καθηγήτρια Α. Σγουρού

 

Γ. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (ΣΚΕ)

 1. Καθηγητής Χ. Ανθόπουλος
 2. Αναπλ. Καθηγήτρια Ε. Σφακιανάκη
 3. Επίκ. Καθηγήτρια Π. Χριστοφιλοπούλου

 

Δ. Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού (ΣΕΤ)

 1. Καθηγητής Στ. Ζερεφός
 2. Αναπλ. Καθηγήτρια Ειρ. Μαυρομμάτη
 3. Καθηγητής Ευθ. Ζέρβας