Μενού Κλείσιμο

Δελτίο Τύπου Πιστοποίηση 23 ΠΜΣ_15.04.2024

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) είναι στην ευχάριστη θέση να πληροφορήσουν την ακαδημαϊκή κοινότητα ότι το ΕΑΠ, ανταποκρινόμενο στην υπ’ αρ. 28357/25-07-2022  1η πρόσκληση & υπ’ αρ. 37948/24-10-23 2η πρόσκληση της ΕΘΑΑΕ, έχει υποβάλει εμπρόθεσμα Προτάσεις Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης για τα συνολικά 68 προσφερόμενα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ). 

H διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης από Επιτροπές εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, η οποία ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2023, έχει ήδη ολοκληρωθεί για τα 23 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με απόλυτη επιτυχία και υψηλές βαθμολογίες αναδεικνύοντας την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών του ΕΑΠ.

Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) πιστοποίησε ότι και τα 23 ΠΜΣ συμμορφώνονται με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας για την Πιστοποίηση των ΠΜΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη  Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG),  για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίστηκε για πέντε έτη, από 20-12-23 έως 19-12-28.

Οι επιδόσεις των παρακάτω 23 ΠΜΣ του ΕΑΠ ήταν εξαιρετικές, έχοντας αξιολογηθεί  στο σύνολο των 10 αρχών του προτύπου με άριστα (πλήρη συμμόρφωση) σε ποσοστό 77,39%, όπως προκύπτει από το αποτέλεσμα της πιστοποίησης ανά ΠΜΣ, που ακολουθεί:

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ)

ΠΜΣ

Αποτέλεσμα Πιστοποίησης

Τέχνη-Πολιτιστική Κληρονομιά- Αναπτυξιακές Πολιτικές (ΤΕΠ)

Πλήρης συμμόρφωση (Fully Compliant)

Language Education for Refugees and Migrants (LRM)

Πλήρης συμμόρφωση (Fully Compliant)

Διδακτικής της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ)

Πλήρης συμμόρφωση (Fully Compliant)

Σύγχρονες Τάσεις στη Γλωσσολογία για Εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)

Πλήρης συμμόρφωση (Fully Compliant)

Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)

Πλήρης συμμόρφωση (Fully Compliant)

Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης  – Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)

Πλήρης συμμόρφωση (Fully Compliant)

Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)

Πλήρης συμμόρφωση (Fully Compliant)

Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (ΣΕΙ)

Πλήρης συμμόρφωση (Fully Compliant)

Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου (ΕΑΓ)

Πλήρης συμμόρφωση (Fully Compliant)

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού (ΣΕΤ)

ΠΜΣ

Αποτέλεσμα Πιστοποίησης

Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των μνημείων της Φύσης από τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής (CCC)

Πλήρης συμμόρφωση (Fully Compliant)

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)

Πλήρης συμμόρφωση (Fully Compliant)

Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ)

ΠΜΣ

Αποτέλεσμα Πιστοποίησης

Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)

Πλήρης συμμόρφωση (Fully Compliant)

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)

Ικανοποιητική συμμόρφωση (substantially Compliant)

Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (ΣΔΥ)

Ικανοποιητική συμμόρφωση (substantially Compliant)

Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ)

Πλήρης συμμόρφωση (Fully Compliant)

Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας (ΚΠΠ)

Πλήρης συμμόρφωση (Fully Compliant)

Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ)

Πλήρης συμμόρφωση (Fully Compliant)

Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)

Πλήρης συμμόρφωση (Fully Compliant)

Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)

Πλήρης συμμόρφωση (Fully Compliant)

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (ΣΚΕ)

ΠΜΣ

Αποτέλεσμα Πιστοποίησης

Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)

Πλήρης συμμόρφωση (Fully Compliant)

Master in Business Administration (MBA)

Πλήρης συμμόρφωση (Fully Compliant)

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)

Πλήρης συμμόρφωση (Fully Compliant)

Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ)

Πλήρης συμμόρφωση (Fully Compliant)

Κατά τη διαδικασία Πιστοποίησης των ΠΜΣ συνεργάστηκαν η Διοίκηση του Ιδρύματος, οι Κοσμήτορες των Σχολών, οι Διευθύντριες/ντές των ΠΜΣ,  τα μέλη ΔΕΠ, οι Συντονίστριες/ιστές των Θεματικών Ενοτήτων, οι ΣΕΠ των προγραμμάτων, οι Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) των Σχολών, η  Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.), η Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΜΕΑ), το Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης και οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος. Σημαντική ήταν η συμβολή φοιτητών, ερευνητών, αποφοίτων, κοινωνικών εταίρων και επαγγελματικών φορέων που σχετίζονται με τα Προγράμματα αυτά.

Συγχαρητήρια σε όλες/ους όσοι συνέδραμαν και  εργάστηκαν με αφοσίωση για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης των ανωτέρω ΠΜΣ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο της ΜΟΔΙΠ.

Εκ μέρους της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Καθηγητής Ιωάννης Συμπέθερος

Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ & Αντιπρόεδρος

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων &

Φοιτητικής Μέριμνας του ΕΑΠ

Μετάβαση στο περιεχόμενο