Μενού Κλείσιμο

Υποβολή Πρότασης Πιστοποίησης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Ε.Α.Π._28.06.23

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ανταποκρινόμενο στην υπ’ αριθμ. 30071/01-11-2022 Πρόσκλησης της ΕΘΑΑΕ για την Υποβολή Προτάσεων Πιστοποίησης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) των ΑΕΙ και ΑΣΕΙ, υπέβαλε στις 28-06-23 την Πρόταση πιστοποίησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΑΠ και τα παραρτήματα αυτής.

Η υπ’ αριθμ. 30071/01-11-2022 Πρόσκληση της ΕΘΑΑΕ για την υποβολή προτάσεων πιστοποίησης ΚΕΔΙΒΙΜ και τα συνημμένα αυτής:

1. Πρότυπο για την Πιστοποίηση Ποιότητας του ΚΕΔΙΒΙΜ

2. Υπόδειγμα για τη σύνταξη Πρότασης Πιστοποίησης του ΚΕΔΙΒΙΜ

3. Υπόδειγμα Στοχοθεσίας Ποιότητας του ΚΕΔΙΒΙΜ

Μετάβαση στο περιεχόμενο