Μενού Κλείσιμο

Υποβολή Προτάσεων Πιστοποίησης Νέων ΠΠΣ σε Λειτουργία του Ε.Α.Π._28.03.22

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ανταποκρινόμενο στην υπ’ αριθμ. 23390/23-07-2021 Πρόσκλησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) για την Υποβολή Προτάσεων Πιστοποίησης των Νέων Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών σε Λειτουργία των ΑΕΙ,  έχει υποβάλει Προτάσεις για τα κάτωθι δύο (2) νέα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) σε λειτουργία, που προσφέρονται από τη:

  1. Δημόσια Διοίκηση (ΔΗΔ)
  2. Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ)

Η υπ’ αριθμ. 23390/23-07-2021 Πρόσκληση της ΕΘΑΑΕ για την υποβολή προτάσεων πιστοποίησης των νέων ΠΠΣ σε λειτουργία και τα συνημμένα αυτής:

  1. Πρότυπο Ποιότητας για την Πιστοποίηση Νέων ΠΠΣ σε λειτουργία.
  2. Υπόδειγμα για τη σύνταξη Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Νέου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών σε λειτουργία.
  3. Υπόδειγμα Στοχοθεσίας Ποιότητας ΠΠΣ.
Μετάβαση στο περιεχόμενο