Μενού Κλείσιμο

Υποβολή Προτάσεων Πιστοποίησης Ε.Α.Π.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ανταποκρινόμενο στην από 20/11/2019 με αριθμ. πρωτ. 13158 Πρόσκληση της ΑΔΙΠ για την Υποβολή Προτάσεων Πιστοποίησης των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) και των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) των ΑΕΙ και ΑΣΕΙ, έχει υποβάλει Προτάσεις για τα κάτωθι:

Α. Την πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.).

Β. Την ακαδημαϊκή πιστοποίηση των παρακάτω έξι (6) Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ), που προσφέρονται από τη:

  • Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ):
  1. «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ
  2. «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ
  3. «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (ΙΣΠ
  • Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ):
  1. «Πληροφορική (ΠΛΗ
  2. «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ
  • Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (ΣΚΕ):
  1. «Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών (ΔΕΟ)».
Μετάβαση στο περιεχόμενο