ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΑΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΑΣ 2014-2015

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΑΣ 2015-2016

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΑΣ 2016-2017

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΑΕ 2017-2018

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΑΕ 2018-2019

 

* Με την υπ’ αριθμ. 192563/Ζ1 απόφαση (ΦΕΚ 4078/Β΄/23.11.2017) η «Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΣΑΣ)» μετονομάστηκε σε «Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ)».